Goede doel 2022 - Wageler Samen

 

 

 

 

 

De vereniging Wageler Samen heeft haar thuisbasis in het Wageler; het groene gebied tussen de UT en de stad, een van de groene longen van Enschede. De verenigde partijen zetten zich (samen met de gemeente Enschede) in voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van dit  prachtige gebied Dicht bij de stad waan je je  hier in het natuurrijke Twentse landschap van voorheen. Midden in dit gebied ligt het historische Abraham Ledeboerpark. Dit park is door de textielfabrikanten familie Ledeboer eind negentiende eeuw aangelegd en in 1956 geschonken aan de gemeente Enschede en haar burgers. Historie en natuur gaan hier hand in hand.  Door de vele toegangswegen is het gebied goed bereikbaar vanuit het centrum, de omliggende wijken en de universiteit en daarom voor heel veel mensen ideaal om te wandelen, te picknicken, te sporten en te genieten van de vrijheid en de rust van de natuur.

Het Wageler heeft veel te bieden aan de stad en haar inwoners.  De zeven verschillende partijen die zich verenigd hebben, zien de kwaliteit en de potentie van het gebied. Ze zetten zich in voor behoud van deze kwaliteit door middel van het ontwikkelen van versterkende functies, zoals meer biodiversiteit, circulair beheer, lokaal en duurzaam/biologisch voedsel en educatie en voorlichting.  Het kenmerkende landschap en de daarbij horende natuur zijn daarbij leidend. Op deze manier willen wij de kracht en schoonheid van het gebied behouden en het gebied mooier en betekenisvoller maken voor mensen, flora en fauna. Daarmee willen we ons steentje bijdragen aan een groene, duurzame, gezonde toekomst en hopen we ook de bezoekers, jong en oud daartoe te inspireren.

Heel concreet doen we dit momenteel  onder andere door samen met een grote groep vrijwilligers educatieve activiteiten te verzorgen voor leerlingen uit het basisonderwijs. De kinderen worden meegenomen om zich te verwonderen over de natuur. Dat organiseren we vanuit het bezoekerscentrum, het Lammerinkswonner. Daar zijn tevens diverse tentoonstellingen over natuur en duurzaamheid, is de moes- en kruidentuin te bezichtigen en kun je langs het graanpad verschillende gewassen die in Twente verbouwd worden bekijken.

Daarnaast ontwikkelen we nieuwe projecten die bijdragen aan natuur en natuurbeleving. Zo zijn we de inrichting van het gebied aan het verbeteren voor de biodiversiteit voor wilde bijen, leggen we een voedselbos aan, waar we een nieuwe manier van voedselproductie laten zien en verbinden we tijdens het evenement de “Twentse Landdag” boeren en burgers en stad en land.

De Vereniging is nu een jaar op weg naar een verder opbloeiend Wageler. En daar kunnen we zeker nog veel hulp bij gebruiken