Goede doel 2018

Ieder jaar ondersteunt de Kick-In een goed doel door het onder de aandacht te brengen en geld op te halen. Dat doen we door de verkoop van Kick-In gadgets, een grote loterij en andere opvallende acties tijdens de Kick-In. Dit jaar zullen wij ons inzetten voor Justdiggit. Duurzaamheid is een actueel thema waar wij als Kick-In graag een bijdrage aan leveren. Door Justdiggit te steunen, willen wij samen met de studenten van Enschede bijdragen aan de vergroening van onze aarde.

 

Over Justdiggit

Justdiggit wil een positieve impact hebben op de huidige klimaatontwikkelingen en mensen wereldwijd activeren om klimaatverandering tegen te gaan.

Dit doen wij door complete ecosystemen te herstellen met behulp van grootschalige landschapsherstelprojecten. Via onze zogenoemde Hydrologische Corridor herstellen we de kleine watercyclus in aangetaste ecosystemen. Dit resulteert in regionale afkoeling en meer gelijkmatige neerslag in deze gebieden. Deze projecten worden opgezet in samenwerking met de lokale bevolking. Voor hen zijn deze maatregelen van groot economisch en maatschappelijk belang. Door de lokale bevolking te voorzien van nieuwe, klimaatbestendige landbouwtechnieken, kunnen zij steeds beter voorzien in hun eigen behoeften. 

Naast directe acties die het klimaat positief beïnvloeden, creëren we ook positieve, wereldwijde bewustwordingscampagnes en onderwijsprogramma’s. In een wereld waar de media overwegend negatief nieuws promoot en problemen benadrukt, vindt Justdiggit het tijd om positieve en hoopvolle inzichten te delen met betrekking tot klimaatverandering. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat we ecosystemen kunnen herstellen en dat er oplossingen bestaan. “Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen!"

Meer informatie over Justdiggit kun je vinden op justdiggit.org