Charity 2020 - Skik in Twente


 

Nederlanders gaan graag op vakantie. En gelijk hebben ze, want in vergelijking met andere westerse landen hebben Nederlanders veel meer betaalde vakantiedagen. Gemiddeld gaan Nederlanders twee keer per jaar langer dan een week op vakantie, en daarnaast gaan ze vaak ook nog een of meerdere keren per jaar een lang weekend weg.

Maar er zijn ook gezinnen met opgroeiende kinderen die niet op vakantie kunnen, omdat tenminste één gezinslid permanent zorgbehoevend is. Deze mantelzorgende gezinnen kunnen zonder (medische) begeleiding niet samen op vakantie, waardoor deze vakanties kostbaar worden. Stichting Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist daar waar het gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt.

Om deze all-inclusive vakanties te kunnen aanbieden heeft de Stichting Skik in Twente veel geld nodig, immers de Stichting wil datgene bieden aan de families dat een vakantie zo bijzonder maakt: gastvrijheid, rust, avontuur, privacy, comfort, culinair genieten, entertainment en gezelligheid.

Mantelzorgende gezinnen met opgroeiende kinderen hebben tijdens zo’n vakantie bovendien behoefte aan professionele zorg, extra veiligheid, begrip en lotgenotencontact, wanneer één of meer gezinsleden chronisch en/of ernstig ziek is of een lichamelijke/verstandelijke beperking heeft. Skik in Twente onderkent de essentie van een letterlijk zorgeloze vakantie, zodat het gezin nieuwe energie kan opdoen voor het dagelijkse leven, dat voor hen in het teken staat van continue zorg.

Stichting Skik is eind 2014 opgericht en sindsdien heeft de Stichting al bijna 70 vakanties aan kunnen bieden aan gezinnen die het zo hard nodig hebben.

Het geld dat wij via goede doelen ontvangen wordt in zijn totaliteit gebruikt om gezinnen een all-inclusive vakantie aan te bieden. Kosten die de Stichting maakt zijn; huur accommodatie, busvervoer, excursies, eten, mantelzorg (indien extra nodig), etc. etc. Stichting Skik in Twente betaalt alles wat in de vakantieweek georganiseerd wordt. Gemiddeld kost een midweek vakantie per gezin € 1.750,00.

Het bestuur van Stichting Skik in Twente is graag bereid in een mondeling overleg nog meer toelichting te geven op bovenstaande. Kijk daarnaast voor meer informatie op de website van Skik in Twente.